Szybka Nawigacja


Polityka prywatności

Ochrona Państwa sfery prywatnej oraz Państwa danych osobowych są dla nas ważną sprawą. Aby zapewnić Państwu w dużym wymiarze przejrzystość jak i bezpieczeństwo, poniższa deklaracja ochrony danych osobowych przedstawia rodzaj, zakres oraz cel gromadzenia, wykorzystania oraz rozpowszechniania zbieranych przez nas informacji i danych.

Odesłania do zewnętrznych stron

Na naszej stronie internetowej znajdują się również odsyłacze do stron osób trzecich. Są one z zasady oznakowane podaniem adresu internetowego lub logo firmy/produktu. TSL-ESCHA GmbH nie ma jakiegokolwiek wpływu na treść oraz układ tych stron innych oferentów i dlatego gwarancje niniejszej deklaracji ochrony danych nie obejmują takich stron. Odesłanie do tych stron nie oznacza również utożsamiania się przez nas z ich treściami.

Ciasteczka

W ramach niniejszych stron internetowych stosowane są tzw. ciasteczka (cookies). Ciasteczka zapisują w pamięci Państwa przeglądarki dane do sterowania technicznego. Nie zawierają one jednak jakichkolwiek danych osobowych i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Zapisują one ciasteczka również w Państwa komputerze, które nie są kasowane po zakończeniu sesji. Proces ten pozwala na to, aby komputer był ponownie rozpoznany przy następnej wizycie na stronie. Ciasteczka pozwalają nam na dostosowanie strony internetowej do Państwa zainteresowań.

Poza tym istnieje możliwość ustawienia Państwa przeglądarki w taki sposób, aby ciasteczka były odrzucane lub przed ich zapisaniem generowane było zapytanie.

Prawa autorskie

Publikowane na niniejszych stronach przez administratora strony treści i materiały podlegają niemieckim prawom autorskim. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie przetwarzanie poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora lub publikującego. Pobieranie ze strony lub kopiowanie stron są dozwolone wyłącznie dla celów prywatnych, a nie do użytku komercyjnego. Jeśli treści nie zostały sporządzone przez użytkownika strony, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności jako takie zaznaczone są treści osób trzecich. Jeśli pomimo tego zwrócą Państwo uwagę na naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie odpowiedniej wskazówki. W razie zgłoszenia naruszenia praw, tego typu treści zostaną natychmiast usunięte.

Web-Controlling

Google Analytics

Ta strona używa Google Analytics, usługi analizy strony Google Inc. (»Google«).

Google Analytics używa »Cookies«. Generowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu z tej strony są przekazywane z zasady do serwera Google w USA i tam zapisywanie. W przypadku aktywacji anonimowego IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony uprzednio przez Google w obrębie Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych umową o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP będzie przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie administratora niniejszej strony Google będzie wykorzystywał te informacje w celu analizy korzystania Państwa ze strony, aby zestawić raport z aktywności na stronie oraz wykonać dla administratora strony inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony i z internetu. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest zestawiany z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim wypadku mogą Państwo stracić możliwość korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Mogą Państwo poza tym zapobiec rejestracji przez Google danych wygenerowanych przez ciasteczka oraz danych przekazanych podczas korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) jak i przetwarzania tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki plugin przeglądarki.

Bliższe informacje dotyczące warunków korzystania ze strony oraz ochrony danych znajdą Państwo pod adresami www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html lub pod www.google.com/policies/privacy/partners/. Informujemy, że aplikacja Google Analytics na niniejszej stronie została ustawiona w taki sposób, że zagwarantowana jest anonimowa rejestracja dresów IP (tzw. IP-masking).

Dane związane z komunikacją i korzystaniem ze strony

Strona internetowa firmy TSL-ESCHA GmbH mogą Państwo przeglądać zasadniczo w taki sposób, że nie dowiemy się, kim Państwo są. Jedynie dla celów statystycznych i systemowych rejestrujemy poza Państwa IP również czas dostępu, wielkość przenoszonych danych, jakie strony odwiedzili Państwo, z jakiej strony dostali się Państwo na naszą i z jakiej przeglądarki Państwo korzystają (log files). Jeśli dane takie byłyby powiązane z danymi osobowymi, podlegają one oczywiście ustawowej ochronie danych osobowych. Nie ma miejsca personalizacja danych. Po analizie statystycznej dane są usuwane.

Rejestracja danych osobowych

Aby móc korzystać z niektórych ofert naszej strony internetowej, konieczne jest posiadanie przez nas Państwa danych osobowych. Dane osobowe są pojedynczymi danymi o relacjach personalnych i merytorycznych w stosunku do Państwa osoby, jak. np. nazwisko, adres zamieszkania lub adres email. Dane takie są rejestrowane przez nas, jeśli dobrowolnie udostępnią je Państwo i w ten sposób przekażą, że wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Jest dla nas przy tym oczywiste, że rejestrowane są tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji naszych ofert. Jeśli poprosimy o bliższe dane, będzie to podyktowane wyłącznie temu celowi, aby np. ułatwić komunikację z Państwem lub poprawić nasz serwis.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych

Firma TSL-ESCHA GmbH wykorzystuje i przetwarza przekazane dane osobowe zasadniczo do realizacji umowy oraz realizacji Państwa zapytań i życzeń.

Dane i informacjami osobowymi są przetwarzane i wykorzystywane w niewielkim zakresie do celów marketingowych, o ile pozwalają na to regulacje prawne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie wykorzystanie, w każdej chwili można odmówić dalszego wykorzystania.

Wykorzystanie i przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych poza wymienionymi celami może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę i tylko dla celów, o których Państwa poinformowaliśmy. Tylko w takim wypadku Państwa dane będą wykorzystywane w tym celu.

Przekazywanie danych

Zasadniczo wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w obrębie naszej firmy. Jeśli przekazujemy te dane, to wyłącznie usługodawcom lub partnerom, którzy pomagają nam przy realizacji zamówionych przez Państwa świadczeń. Ci partnerzy i usługodawcy mogą wykorzystywać przekazane informacje wyłącznie do realizacji swoich zadań w ramach naszego zlecenia i są zobowiązani do przestrzegania przepisów ochrony danych.

Przekazywanie Państwa danych innym osobom trzecim nie będzie miało miejsca, poza wyjątkiem, gdy będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi lub postanowieniami sądowymi.

W szczególności Państwa dane osobowe nie będą podlegały sprzedaży, wynajmowi lub wymianie.

Kontakt email

Jeśli pozostawią nam Państwo swój adres poczty elektronicznej, będziemy komunikować się z Państwem również emailem. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania już takich informacji, w każdej chwili istnieje możliwość odwołania zezwolenia. W takim wypadku należy przekazać nam krótką informację na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną.

Techniczna i organizacyjna ochrona danych

Firma TSL-ESCHA GmbH podejmie w celu ochrony odpowiednie czynności techniczne i organizacyjne, aby chronić ochronić udostępnione przez Państwa informacje przed nadużyciem lub zagubieniem. Rejestracja danych odbywa się w chronionej strefie zakładu, która nie jest dostępna dla osób postronnych. Do tego każdy z naszych pracowników jest oczywiście zobowiązany do ochrony danych i zachowania tajemnicy.

Zmiana deklaracji ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej deklaracji ochrony danych w każdej chwili z zachowaniem obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Prawo do informacji i inne prawa, kontakt

Na pisemne zapytanie nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych udzieli Państwu informacji, czy i jeśli tak, jakie Państwa dane osobowe zapisaliśmy. Jeśli Państwa dane osobowe byłyby błędne, mogą je Państwo niezwłocznie skorygować. Informacja jak również zmiana będą dokonywane oczywiście bezpłatnie.

Poza tym mają Państwo prawo do odwołania w przyszłości swojego zezwolenia na korzystanie z danych częściowo lub w całości. Jeśli Państwo zażyczą sobie tego, odpowiednie dane zostaną usunięte lub zablokowane.

W celu skorzystania z tego prawa proszę zwrócić się do nas.

TSL-ESCHA GmbH

Elberfelder Str. 1
D-58553 Halver
E-Mail: tsl-datenschutz[at]tsl-escha.com

Zastrzeżenia
Polityka prywatności
Ogólne zasady i warunki
Mapa strony

TSL-ESCHA GMBH
Elberfelder Str. 1
58553 Halver
Niemcy

T: +49.2353.66796-0
F: +49.2353.66796-799

info[at]tsl-escha.com

Data Targi Lokalizacja